Kategoria Nekrologi

śp. Józef Kowalski2

Dnia 29.11.2020 zmarł śp. Józef Kowalski 2.Pogrzeb odbędzie się w parafi św. Antoniego w Łaziskach Górnych dnia 02.12.2020 o godz. 12:00.

śp. Józef Kowalski

Dnia 29.11.2020 zmarł śp. Józef Kowalski. Pogrzeb odbędzie się w parafii św. Antoniego w Łaziskach Górnych dnia 02.12.2020 o godz. 12:00.